Hildre, 6272 Hildre
902 91 342
erin@hildreskule.no

Velkommen til Hildre Montessoriskule

Hildre Montessoriskule ligg i naturskjønne omgivnadar på kysten av Sunnmøre, rett nord for Ålesund. Her har vi fremma Maria Montessori sin pedagogikk, sidan vi starta opp i 2012, med 39 elevar. Skuleåret 2018/19 har vi 65 elevar, fordelt på 1.-10.trinn. Her har vi fokus på tilpassa miljø til barnet sine behov på dei ulike alderstrinna, samt det å lære barna omsorg for miljøet, respekt for kvarandre, tolmod, og kva eit ansvarleg val inneber.

Nyheiter frå skulen

Kjem snart!

Sjå korleis vi har det